Velkommen til Team Bedriftsidrettslag:

Idrettslaget er et tilbud til alle ansatte med ektefeller/samboere og barn, i Team Trafikk og Team Verkstedsenter.

Idrettslaget har som formål å gi et tilbud til flest mulig ansatte, og driftes ved hjelp av tilskudd fra bedriftene, lotterier og dugnader.

Litt historikk:

Idrettslaget ble stiftet 12.desember 1922, som Sporveiens Akeklubb,

Lagets første formann var Alfred Guldbrandsen.  Klubbens formål var å stimulere til aktivt kameratskap og aktivitet utover arbeidstiden.  Den ble startet som ren akeklubb, men utvidet allerede første sommeren med skyting.  Medlemstallet var ved starten 38, og medlemskontigenten var kr 0,50.  Laget utviklet seg, og på generalforsamlingen i 1936, ble navnet endret til Sporveiens Sportsklubb.

Da klubben sto som eier av ei hytte på Lian, ble det ved krigsutbruddet nødvendig å endre navnet. Dette for å forhindre at de i likhet med mange andre idrettslag skulle bli gjenstand for tvangs-oppløsning og ”rekvirering” av hytta.  På ekstraordinert generalforsamling i 1941 ble navnet endret til Sporveisbetjeningens Hyttelag.

Etter krigen (1946) ble navnet endret til Trondheim Sporveis Idrettslag og laget blomstret opp, det var stor aktivitet i mange idretter;  bl.a. Ski, Skøyter og Fotball.  Laget hadde mange aktive medlemmer, både på lokale og utenbys arrangementer, og var dessuten aktiv som arrangør av lokale konkurranser.  Det var alltid stor kamp om plassene på representasjonslagene, bl.a. til 4-kant turneringen mellom Politiet, Telegrafen og Brannvesenet, og til den årlige Sporveisalliansen.

 I tiden etter har lagets aktivitet variert i takt med samfunnet for øvrig, og skiftet navn i takt med bedriftenes utvikling.

Laget i dag:

Vi har ca 190 medlemmer,  som er fordelt på aktive medlemmer; kontingent kr 100,-, og passive medlemmer; kontingent kr 50,-.   Påmelding ved kontakt med idrettslaget, kontingent trekkes i lønn.

Laget administreres av et valgt styre på 6 personer, som velges på årsmøtet hvert år.

Formann er Lars-Egil Larssen.

Idrettslaget har eget kontor på Sorgenfri, med kontortid hver Onsdag kl 10.00 - 12.00.

Laget er pr i dag aktiv i følgende idretter:

Bowling, Fotball, Skyting.

I tillegg er det noen som driver med ski om vinteren, friidrett og sykkel om sommeren; men også her er det plass til flere.  Har du lyst til å starte med noe nytt, kom med forslag om oppstart av andre idretter, og er grunnlaget tilstede, er vi behjelpelig med å legge ting til rette.

        Ta kontakt                             

I tillegg administrer lagets styre; Hytta og de ukentlige/månedlige trekninger i våre lotterier.

Har du lyst til å bli medlem, ta kontakt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  siden er laget av Arve Solli